İLKELERİMİZ

 

1- Derneğimiz birleştiricidir.

2- Derneğimiz teşkilatçıdır.

3- Derneğimiz kapsayıcıdır.

4- Derneğimiz hiçbir zümrenin, partinin ve devletin boyunduruğunda değildir ve olmayacaktır.

5- Uzun süredir varolan kültür asimilasyonuna karşı kaybolmaya yüz tutmuş Arap kültürünü varlığını sürdürmeye yönelik çalışmalar kapsamaktadır.

6- Anadolu Araplarının hak ve özgürlükleri çerçevesinde yapılacak her olumlu çalışmayı kim yaparsa yapsın destekler.

7- İnsan hak ve özgürlük alanında yapılacak her türlü hileli kısıtlamayı kim yaparsa yapsın karşı çıkar.

8- Konjonktürleri ve şartları aşan bir anlayışla insan hakları yaklaşımına sahip çıkar ve bunu sürdürmede kararlı hareket eder.

9- Anadolu Arapları Derneği ulusal ve uluslararası tüm diyaloglarını, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi ve ihlâllerinin son bulması amacını taşır.

10- Anadolu Arapları Derneği özelde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki Araplar, genelde ise tüm Arapların hak ve özgürlüklerini partiler ve paktlar üstü görür.

 

MİSYONUMUZ

Biz Anadolu’da yaşayan Araplar olarak mezhebi, siyasal görüşü, yaşam tarzı, coğrafi bölgesi, aşireti ve kabilesi ne olursa olsun; Herhangi bir zulme, hor görülmüşlüğe, ötekileştirilmeye karşı sesimizi duyurmak için, “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır.” Hadis-i Şerif-i doğrultusunda, zulme sessiz kalmamak için “Anadolu Arapları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ni kurduk.

İl il, ilçe ilçe ve tüm üniversitelerde teşkilatlanma amacında olan derneğimizin çoğunluğu üniversite bitirmiş kişiler ve üniversite öğrencileri olmak üzere işçisiyle, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle her alanda teşkilatlanmaktadır. Bu teşkilatlanma ile derneğimizin gerçekleştirmek istediği bir takım ulusal ve uluslararası hedefleri vardır. Bunlar:

 

1- ‘LE TİNSUN ASILKUM EW LİSANİKUM!’ (Aslını ve Dilini Unutma!) ilkesinden hareketle Anadolu Araplarının kültürlerini korumalarını ve dillerini unutmamalarını sağlamak.

2- Anadolu’da bulunan Arapların siyasi, sosyal ve kültürel varlığını ulusal ve uluslararası platformlarda kabul ettirmek ve Anadolu Araplarının temel hak ve hürriyetlerini muhafaza etmek.

3- Türkiye’de ve dünyada yaşayan tüm Arapların dayanışma içinde olmasını sağlamak, zulme karşı tek söz, tek yürek olunması için çalışmalar yapmak.

4- Üniversiteye girmeye hak kazanan Arap öğrencilere üniversitelerde oluşturulan temsilcilikler aracılığıyla sahip çıkarak, onların yanlış yollara ve düşüncelere sapmasını engellemek.

5- Dernek bünyesinde toplanacak bağışlardan maddi durumu zayıf olan Arap öğrencilere burs temin edilmesini sağlamak.

6- Sırf laik yönetimin Türkiye’de benimsetilmesi için Araplara atılmış iftiraların, özellikle sözde ihanet senaryolarının gerçek olmadığını ispatlamak ve bunları tarih kitaplarından sildirmek, bu anlamda gerçek tarihin yazılmasını sağlamak.

7- Araplara yapılan karalama kampanyalarına karşı kanuni haklarımızı korumak suretiyle, hukuki girişimlerde bulunmak ve bu kampanyalardan dolayı başka etnik gruplar içerisine dahil olmaya çalışan veya Araplığını çekinmeden söyleyemeyen Arap kardeşlerimize gerçek Arap Tarihini ve Arap Kültürünün zenginliklerini anlatarak onların rahatça ‘ENE ARABİ’ diyebilmelerini ve aslını inkârdan dönmelerini sağlamak.

8- TRT Türkiye adıyla Türkiye’de Arapça yayın yapan televizyon kanalının Anadolu Araplarını da kapsayacak şekilde yayın yapmasını sağlamak ve Anadolu Araplarına yönelik yayın yapan TV, Radyo, Gazete gibi basın yayın organlarının açılmasını sağlamak.

9- Türkiye’de gelişen demokratik ortamla birlikte ülkemiz nüfusunun 3. büyük çoğunluğu olan Anadolu Araplarını hesaba katmadan yapılan her türlü çalışmalara ve çizilen her türlü hayali senaryoya karşı demokratik bir tepkinin verilmesini sağlamak.

10- İl, ilçe, köy, mahalle ve üniversitelerde ayrı ayrı teşkilatlanarak fikirlerimizin bütün insanlarımıza yayılmasını sağlamak.

11- Türkiye’de bulunan Arapların nüfusu oranında siyasal temsilini sağlamak.

12- 18 Aralık Dünya Arapça Gününün her yıl Anadolu ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmasını sağlamak.

13- Arapçanın öğrenilmesi ve konuşulması hususunda Türkiye’deki Arapların dilde mutabık olacakları Fasih Arapçanın öğrenilmesini teşvik etmek, bunun yanında bölgesel Lehçelerin diyalektiğinin de unutulmamasını sağlamak.

14- Araplar arasında mezhepsel ve inançsal anlamda ayrıştırıcı yaklaşımların geçmişten günümüze neden olduğu ve bundan sonrada neden olabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak yürüyeceğimiz yolda Alevi, Sünni, Nasranî demeden bütün Arapların Arap Milliyetçiliği çatısı altında birleşmesini sağlamak.

15- Kültürel, siyasal, sosyal ve her türlü sömürü ve asimilasyona karşı halkımızı bilinçlendirmek.

16- Aşiretçiliğin değil milli kimliğin ön plana çıkarılması hususunda çalışmalar yapmak.

17- Arap dili, tarihi ve kültürünün yeni nesle aktarımını sağlamak için çalışmalar yapmak.

18- Arap Kültürünün yaşatılması için sanatsal faaliyetler yapmak. Arap ses sanatçılarına, şairlerine, yazarlarına, ressamlarına ve diğer tüm alanlardaki Arap sanatçılara sahip çıkmak, bu anlamda etkinlikler icra edip yapılacak her türlü çalışmalara destek vermek.

19- Arapların yoğun olarak yaşadığı yerlerde değiştirilen Köy, Mezra, İlçe ve il isimlerinin geri verilmesi için çalışmalar yapmak.

20- Türkiye’nin iç ve dış politikasını milyonlarca Arap vatandaşını göz önünde bulundurarak belirlemesini sağlamak ve Arap-İslam Dünyasıyla stratejik projelerde ortak olmasında köprü vazifesi olmak.

21- Arap ülkelerinden göçerek, iltica ederek veya başka şekilde Türkiye’ye yerleşmiş soydaşlarımıza ülke ve mezhep gözetmeksizin yardımlarda bulunmak ve her anlamda destekleyici çalışmalarda yapmak.

22- Diğer Sami halklardan olan Süryani, Keldani, Mılahsö, Serit ve Hertevinlerin anavatanları olan Türkiye’ye dönüşlerine katkıda bulunmak ve yok olma tehlikesinde olan dillerini muhafaza etmelerinde onlara destek olmak.

23- Arap devletlerini toprak bütünlükleri korunmak suretiyle Arap dünyasını himaye edecek güçlü ve bağımsız konfederatif bir yapının oluşturulmasına destek vermek.

24- Arapların yerli olarak yaşadıkları fakat Arap ülkesi olmayan devletlerde Arapların siyasal, sosyal, kültürel birliktelik oluşturmalarına katkıda bulunmak.

25- Arap diasporasının gelişmesine destek vermek.

26-Batı emperyalizmine karşı durmak, batı yayılmacılığını durdurmak, batı tüketim kültürüne karşı koyma yönünde çalışmalar yapmak.

 

 

Gayemiz Türkiye’de anarşi oluşturmak veya başka etnik kimliklere sahip gruplarla çatışmak değildir. Gayemiz ülkemizin her anlamda gelişmesine destek vermek ve ülkede yaşayan bütün halkların kardeşçe yaşayabilecekleri demokratik ortama katkı sunmaktır.

 

 

Davamızı icra ederken karşımızda duran bütün oluşumlara karşı demokratik hak ve hukuk çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğiz !

 

Yaşasın Arapların Birliği!

 

 

Anadolu Arapları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com